Om oss

Lång erfarenhet av hjälp i hemmet.

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring och ledningssystem

 

Birgittas Hemtjänst har ett Kvalitetsledningssystem enligt SoSFS 2011:9 där vi beskriver hur verksamheten arbetar utifrån området Kvalitet och har utarbetat ett antal rutiner som personalen ska följa och hämta stöd ifrån för att vi ska kunna leverera en kvalitativ och säker omsorg till våra kunder. Vi utför regelbundna egenkontroller av till exempel den sociala dokumentationen, avvikelsehanteringsprocessen och de basala hygienrutinerna m.m. Vi arbetar med att förbättra verksamheten och tar därför tacksamt emot synpunkter, förbättringsförslag och tar till oss av kritik och klagomål.

 

Vi arbetar enligt Stockholms stad respektive Marks kommuns framtagna värdighetsgarantier för äldreomsorgen samt den antagna Nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Ditt självbestämmande och respekt för din personliga integritet är viktigt för oss när vi utformar hemtjänstuppdraget tillsammans med dig!

 

För information om ägare, styrelse och ekonomi, se vår sida på allabolag.se

 

Varmt välkommen till Birgittas Hemtjänst AB!

 

Birgitta Alvsrud har haft ledningsansvar i hemtjänst under många år, men också varit enhetsansvarig för vård och omsorgsboende med demensvårds inriktning. I dag erbjuder vi äldre personer hjälp i hemmet för att möjliggöra att kunna bo kvar i din bostad. Med vår långa erfarenhet och breda kunskap av äldreomsorg kan vi erbjuda god omvårdnad, service och vara ett stöd för dig i din vardag.

 

Vår verksamhet

 

Stockholm, Norrmalm: 8 personer i omvådnadspersonalen. Vi är godkända av Stockholms Stad. Vi finns numera på Stockholms Stads hemsida, klicka här för att läsa mer.

Här kan du läsa mer om Stockholms stads värdighetsgarantier för äldreomsorgen

 

Marks kommun med 10 personer i omvårdnadspersonalen. Vi är godkända av Marks kommun, klicka här för att läsa mer.

Här kan du läsa mer om Marks kommuns värdighetsgarantier för äldrreomsorgen