Hemtjänst

Bra äldreomsorg & hemtjänst på Norrmalm i Stockholm

Birgittas hemtjänst erbjuder bra äldreomsorg, hemtjänst och omvårdnads insatser utefter biståndsbeslut, vi erbjuder även servicetjänster med rutavdrag, som exempelvis städning.

 

Vår målsättning är att vi skall vara ett stöd för dig i din vardag, så att du skall kunna bo kvar hemma i din bostad så länge som möjligt. Vi vill att du är delaktig i din äldreomsorg och hur den skall utformas, tillsammans med utsedd kontaktperson i personalen planerar ni hjälpinsatsen. Birgittas Hemtjänst arbetar för att du ska känna dig trygg i din bostad och med den personal som kommer hem till dig.

 

Vi finns till för dig!

Vi utför hemtjänst och omvårdnadsinsatser. Med lång erfarenhet och kunskap av äldreomsorg vill vi ge dig god omvårdnad, service och vara ett stöd för dig i din vardag. Vi vill skapa trygghet för dig i din hemmiljö och möjliggöra att du kan bo kvar i din bostad.

 

Vår inriktning är demensvård samt förebyggande av insatser mot friskvård och hälsa.

Mat och måltider: Tillagning av måltider görs utifrån biståndsbeslut. Baskunskaper i matlagning finns.

 

Personalens kompetens: Undersköterskor, vårdbiträden med specialkompetens inom demens och rehabilitering.

Inflytande: Delaktighet i hur stöd/ hjälp skall utföras, genomförande upprättas inom 14 dagar från det att beställningen har kommit till Birgittas hemtjänst.

Inköp av dagligvaror: Birgittas hemtjänst utför handling av dagligvaror.

 

Kontakta oss för mer information.